Targi Aktywności i Biznesu Społecznego

Prezentacja usług i wyrobów podmiotów ekonomii społecznej, poznanie organizacji pozarządowej “od środka” a nie tylko z nazwy, nawiązanie ciekawych kontaktów i współpracy – to wszystko podczas Mikołajkowych Targów Aktywności...

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

AZ-tka i Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego to kolejne połączenie sił w kierunku aktywizacji młodzieży. Przedsiębiorczy studenci? oczywiście ! dlatego nie zabrakło warsztatów kształtujących postawy i umiejętności niezbędne...