W ramach naszego projektu, prowadzimy kilkanaście bloków tematycznych – indywidualnych i grupowych.

Wsparcie indywidualne:DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU "OD-NOWA" 3
– Osobisty Coaching Psychologiczny
– Coaching Kariery
– Psychologia Rodzica
– Konsultacje i Wsparcie Psychologiczne

 

Warsztaty grupowe:
– Warsztat Społeczno-Integracyjny
– Warsztat Radzenia Sobie w Kryzysie
– Trening Budowania Odporności Psychicznej
– Grupowy Coaching Psychologiczny
– Trening Relaksacyjny i pracy z Ciałem
– Warsztat Społeczno-Obywatelski
– Trening Umiejętności Społecznych – TUS
– Warsztat Psychologiczny – SOS Rodzica
– Warsztat Budowania Aktywnych Postaw Zawodowych
– Warsztat Rozumienia Potrzeb Dziecka
– Trening Radzenia sobie z Emocjami i Stresem w Pracy
– Arteterapia – warsztaty wyrażania emocji przez sztukę
– Portfolio Rozwoju Osobistego i Zawodowego

 

Dzięki szerokim działaniom psychologicznym i rozwojowym, dajemy uczestniczkom projektu kompleksowe wsparcie, wmacniamy poczucie wartości, umiejętności radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi, budujemy wewnętrzną siłę, odporność co w efekcie przełoży się na wzmocnienie psychiczne, społeczne, zawodowe i obywatelskie. Działamy !