W ramach „zadania domowego” nasze uczestniczki pracują nad umiejętnościami DOCENIANIA SIEBIE i ćwiczą EMPATIĘ DO SIEBIE. W tym celu wypełniają DZIENNIKI, które pozwalają obserwować swoje uczucia, myśli, potrzeby, które uczą uważności na to „co się ze mną dzieje” kiedy doświadczam trudności w relacjach, kiedy pojawiają się emocje.

Dziennik pozwala również monitorować „w jaki sposób doceniam siebie?” „czy zauważam drobne sukcesy każdego dnia”?

To czas głębokiej, refleksyjnej pracy w duchu Porozumienia bez Przemocy.

Powodzenia Dziewczyny!

Już nie możemy się doczekać rozmów i Waszych przemyśleń, tego co było łatwe i tego, z czym było trudniej się mierzyć.

DZIENNIK DOCENIANIA I EMPATII DO SIEBIE 3