Z ogromną radością ogłaszamy, że nasz projekt „OD-NOWA” otrzymał dofinansowanie ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030”. Dzięki temu 10 osadzonych kobiet w Zakładzie Karnym w Krzywańcu otrzyma kompleksowe wsparcie psychologiczne, coachingowe, warsztatowe. 

Projekt pn. ” OD-NOWA” adresowany jest do 10 kobiet osadzonych w Zakładzie Karnym w Krzywańcu na oddziale Domu Matki i Dziecka.Celem głównym projektu jest zwiek̨szenie aktywności społecznej i zawodowej, oraz kompleksowe wsparcie i rozwój w obszarze osobistym, 10 skazanych kobiet. Sytuacja życiowego kryzysu w postaci izolacji wieziennej znaczac̨o obniżyła motywację i aktywność w obszarze zarówno społecznym, obywatelskim jak i zawodowym. Sytuacja, której doświadczają skazane wzmaga potrzebę m.in. kształtowania i wzmocnienia postawy proaktywnej, umiejet̨nego radzenia sobie w sytuacjach trudnych, stresujac̨ych, wzmocnienia odporności psychicznej, budowania zdrowych relacji w środowisku rodzinnym, zawodowym, społecznym/obywatelskim.
Projekt będzie realizowany w kilkunastu blokach tematycznych w formie spotkań indywidualnych i grupowych, na terenie Zakładu Karnego w Krzywańcu od marca 2024 do grudnia 2025.

MAMY TO ! NOWEFIO 24/25 DLA OSADZONYCH KOBIET 3