Fundacja od A do Z 1

FUNDACJA od A do Z

O Fundacji

kim jesteśmy i dla kogo

Realizowane działania

inicjatywy projekty aktywności

Współpraca

inni z nami my z innymi

Kontakt

dane teleadresowe

Fundacyjne aktualności

EDUKACJA ZAWODOWO – EKONOMICZNA

Zakładanie spółdzielni socjalnej i własnej działalności gospodarczej to elementy warsztatu: edukacja zawodowo-ekonomiczna w projekcie "W izolacji". Uczestniczki ćwiczą zakładanie spółdzielni socjalnej wybierając rodzaj działalności, wybór władz spółdzielni,...

czytaj dalej

WARSZTAT AKTYWNOŚCI RODZICIELSKIEJ

Dlaczego tak ważny w rozwoju dziecka jest bezpieczny styl przywiązania? Jak postawa i zachowania matki się do tego przyczyniają? To pytania, na które odpowiedzi otrzymują skazane kobiety w naszym projekcie FIO 21/22 pt: "W izolacji". Warsztat aktywnego rodzicielstwa...

czytaj dalej

WARSZTAT PSYCHOLOGII RODZICA

Koncentracja na aspektach rodzicielskich podczas warsztatu Psychologii Rodzica w ramach FIO 21/22 i projektu "W izolacji" to czas pogłębiania wiedzy o wychowaniu, relacji matka-dziecko, radzeniu sobie w trudnościami wynikającymi z macierzyństwa. Trudna przeszłość...

czytaj dalej

WARSZTAT ROZWOJU ZAWODOWEGO

W  naszym fundacyjnym projekcie "W izolacji" Fio 21/22 nie brakuje koncentracji na kwalifikacjach i tematach zawodowych. Mimo, że naszymi uczestniczkami są kobiety skazane, odbywające karę pozbawienia wolności to jednak zainteresowania tym "co dalej" po opuszczeniu...

czytaj dalej

WARSZTAT SPOŁECZNO-INTEGRACYJNY

Uczestniczki projektu "W izolacji" w ramach FIO 21/22 już wiedzą, jak ważna jest współpraca i uważność na realizację wspólnych celów. Świetnym przykładem współdziałania było realizowanie ćwiczenia pt: "Wieża", które przyniosło fantastyczne efekty! Materiał do...

czytaj dalej

GRUPOWY COACHING PSYCHOLOGICZNY

W ramach naszego FIO 21/22 "W izolacji" skazane kobiety odkrywają i wzmacniają swój potencjał osobisty. Dlaczego? Ponieważ często w lawinie życiowych zawirowań, postrzeganie siebie i własnej wartości skoncentrowane było u nich głównie wokół swoich słabości, braku...

czytaj dalej

TECHNIKI UWAŻNEJ KOMUNIKACJI

Warsztat wzmacniania komunikacji interpersonalnej  i budowanie poprawnych relacji w grupie to jeden z naszych warsztatów FIO 21/22 w projekcie pt: "W izolacji" To czas uczenia sie języka porozumienia, to czas sięgania do swoich potrzeb i emocji oraz jasnego ich...

czytaj dalej

INTERWENCJA KRYZYSOWA

Przywrócenie równowagi psychicznej, umiejętności samodzielnego radzenia siebie w sytuacjach trudnych, rozmowa z psychologiem - to główne cele spotkań indywidualnych w ramach naszego projektu FIO 21/22 "W izolacji". Spotkania w ramach interwencji kryzysowej są...

czytaj dalej

WARSZTAT SPOŁECZNO-INTEGRACYJNY

Kształtowanie umiejętności współpracy między uczestniczkami projektu FIO 21/22 pt. "W izolacji" to warsztaty ukierunkowane przede wszystkim na umiejętności współdziałania i realizację wspólnych celów zespołowych. Skazane kobiety uczą się budować i wzmacniać relacje...

czytaj dalej

Mamy FIO !!!

Mamy To! Są wyniki otwartego konkursu w ramach edycji 2021 Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 i Fundacja od A do Z otrzymała dofinansowanie na realizację projektu dla 10 skazanych kobiet pt.: "W izolacji". Cieszymy się bardzo, bo...

czytaj dalej

Promujemy !!!

Grupa kobiet skazanych, dla których przygotowałyśmy ciekawy projekt rozwojowy "W izolacji" zrekrutowana! Wiemy już kto z nami będzie przechodził przez szereg działań warsztatowych, spotkań grupowych i indywidualnych. Zakład Karny w Krzywańcy, z którym współpracujemy...

czytaj dalej

Przygotowania do Działania

Witajcie! Po dłuższej przerwie wracamy do działania! Małymi krokami trwają przygotowania do nowego projektu "W izolacji". Fundacja od A do Z wzięła udział w nowym konkursie FIO (edycji 2021 Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030). Nasz...

czytaj dalej