WSPÓŁPRACA

nawiązane kontakty
Zakład Karny w Krzywańcu

Zakład Karny w Krzywańcu

Oddział Matki i Dziecka

Urząd Miasta Zielona Góra

Urząd Miasta Zielona Góra

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze

Powiatowy Urząd Pracy Zielona Góra

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA

Stowarzyszenie BABA
Zielona Góra

Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet

Komitet Ochrony Praw Dziecka

Uniwersytet Zielonogórski
Zielona Góra

Biuro Karier

Komitet Ochrony Praw Dziecka

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka Zielona Góra

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zielonej Górze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Zielonej Górze

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori

Zajęcia dodatkowe – doradztwo i edukacja

PZG

Polski Związek Głuchych
Zielona Góra

Oddział Lubuski

Dalej Razem

Dalej Razem sp. z o.o.
Zielona Góra

Firma społeczna

Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA

Lubuska Wojewódzka Komenda OHP
Zielona Góra

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne
Świebodzin