O FUNDACJI

kim jesteśmy i dla kogo
Fundacja od A do Z

Fundacja od A do Z

Fundacja od A do Z to zespół aktywnych osób, którzy oferują aktywizację społeczno – zawodową i dzielą się tym co potrafią najlepiej. Specjalizujemy się w doradztwie i coachingu kariery, warsztatach rozwojowych i psychologicznych oraz ekonomii społecznej. Podstawą naszych działań jest pasja i zaangażowanie w to, co można zrobić dla innych, zwłaszcza dla tych, którzy w życiu mają trochę trudniej. Odkrywamy umiejętności, cechy, zainteresowania, które warto wykorzystać w pracy i w życiu. Pomagamy wydobyć potencjał, który na życiowych zakrętach został uśpiony lub zapomniany. Pracujemy z osobami bezrobotnymi i poszukującymi zatrudnienia, z absolwentami szkół i studentami. Pomagamy dorosłym, młodzieży i dzieciom w zależności od potrzeb.

Misja Fundacji

Główne cele statutowe Fundacji, w oparciu o które działamy to:

  • Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  • Świadczenie usług pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego.
  • Promocja przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości społecznej i spółdzielczości oraz edukacji obywatelskiej wśród dzieci i młodzieży.
  • Działalność na rzecz integracji, reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Nasz zespół:

Anna Andrysiak - prezes Fundacji od A do Z

Anna Andrysiak

Prezes Fundacji

Psycholog, coach, trener kompetencji społecznych; doświadczenie i kwalifikacje w zakresie coachingu kariery, ekonomii społecznej, działaniach projektowych, kształtowania i wzmacniania umiejętności osobistych, społecznych i zawodowych, członek partnerstwa na rzecz poradnictwa zawodowego w woj. lubuskim. Właścicielka firmy: http://twoj.coach

Teresa Zamlewska

Wiceprezes Fundacji

Doradca zawodowy, dyplomowany nauczyciel; doświadczenie i kwalifikacje w zakresie edukacji, doradztwa zawodowego, ekonomii społecznej, przedsiębiorczości, członek partnerstwa na rzecz poradnictwa zawodowego w woj. lubuskim.

Teresa Zamlewska - wiceprezes Fundacji od A do Z
Paulina Zamlewska-Lipiec - Fundacja od A do Z

Paulina Zamlewska-Lipiec

Członek Zarządu

Psycholog; doświadczenie i kwalifikacje w zakresie psychologii rozwojowej, trener szkoleń i warsztatów umiejętności wychowawczych, współorganizator akcji społecznych promujących rodzicielstwo bliskości.

Mateusz Andrysiak

Członek Zarządu

Doświadczenie i kwalifikacje w zakresie doradztwa kariery, zarządzania projektami, zarządzania podmiotami ekonomii społecznej.

Mateusz Andrysiak - Fundacja od A do Z
Jagoda - Fundacja od A do Z

Jagoda

Wolontariuszka

Zaangażowana w pracę na rzecz osób w trudnych sytuacjach życiowych, daje swój czas i energię, dzieli wiedzą i umiejętnościami. Uczy, pomaga, pokazuje twórczą i wartościową stronę „zwykłych rzeczy”. Wspiera organizację w działaniach społecznych.