Pogłębianie wiedzy o sobie trwa. Spotkania coachingowe, psychologiczne i doradcze pozwalają uporządkować wiedzę dotyczącą swoich emocji, potrzeb, motywacji, celów. Rozwój osobisty i wzmacnianie siebie jako kobiety, możliwość konsultowania trudności rodzicielskich czy przygotowanie się do powrotu na rynek pracy po opuszczeniu zakładu to tylko niektóre z efektów spotkań indywidualnych. To czas z uczestniczkami i dla uczestniczek.

Jesteśmy dla WAS! Ania Paula i Teresa 🙂

 

SPOTKANIA INDYWIDUALNE 3