Działamy!

Nasz projekt „W izolacji” trwa. Możemy już z naszymi uczestniczkami spotykać się „na żywo”, z czego bardzo się cieszymy! Odkrywamy Siebie zarówno na gruncie osobistym, rodzicielskim jak i zawodowym! Towarzyszy nam dużo refleksji, wymiany doświadczeń, uważności. To niesamowite obserwować, jak otwierają się nowe rozdziały historii naszych kobiet.

 

SPOTKANIA ROZWOJOWE 3