Kształtowanie postaw interpersonalnych, kształtowanie umiejętności jasnego wyrażania potrzeb, emocji, oczekiwań, próśb oraz wzmacnianie konstruktywnego budowania relacji to ciąg dalszy naszych warsztatów uważnej komunikacji.

TECHNIKI UWAŻNEJ KOMUNIKACJI 1

Uważność na relacje i to, co się dzieje między osobami, kiedy ze sobą rozmawiają, to jeden z najtrudniejszych elementów interakcji międzyludzkich. Dlatego na naszych zajęciach wzmacniamy język porozumienia bez przemocy, uczymy się empatii do siebie i do innych, rozwijamy umiejętności spokojnego i dojrzałego reagowania na trudne komunikacyjnie sytuacje.

 

TECHNIKI UWAŻNEJ KOMUNIKACJI 2