Jak działają fundacje? stowarzyszenia? jak zarejestrować organizację pozarządową? to tematy, którymi uczestniczki projektu „W izolacji” FIO 21/22 uczą się podczas warsztatów społeczno – obywatelskich.

Praktyczne ćwiczenia zakładania wirtualnej organizacji to opracowywanie celów, przykładowych statutów, wypełnianie formalnych dokumentów. Podczas warsztatów kobiety koncentrują się na:

  • problemach społecznych i pomysłach ich rozwiązania
  • podstawach prawnych tworzenia i działania organizacji
  • miejscach, w których można szukać pomocy i wsparcia przy tworzeniu organizacji, kiedy nastąpi czas opuszczenia zakładu

Dziewczyny dzięki zajęciom mogą poczuć, jaką wartość ma współdecydowanie o sprawach publicznych, jak wzmacniać postawę aktywnych obywatelek, zaangażowanych społecznie i jak ważne jest uczestniczenie w społecznych inicjatywach.

WARSZTAT SPOŁECZNO - OBYWATELSKI 1

WARSZTAT SPOŁECZNO - OBYWATELSKI 2