Wakacyjny czas to dla Fundacji czas kontynuacji działań w ramach projektu Odkrywam Siebie na Nowo. Uczestniczki podczas zajęć warsztatowych z edukacji zawodowej poznały alternatywną formę zatrudnienia i stworzyły wirtualną „Spółdzielnię socjalną – PIZZERIADA” oraz „Spółdzielnię socjalną – Cukiernia MUFFINKA”. Przedmiotem działalności była gastronomia. Podczas tworzenia podmiotu ekonomii społecznej uczestniczki przeszły proces rejestracji podmiotu w KRS, stworzyły statut spółdzielni i dokonały wyboru władz spółdzielni. Podczas tworzenia sieci dystrybucji swoich produktów, opracowania biznes planu i form zatrudnienia nie brakowało zaangażowania i przemyślanych decyzji. To doświadczenie pozostanie na długo w pamięci uczestniczek a zdobytą wiedzę będą mogły przełożyć na realny rynek pracy.

W ramach realizacji zajęć edukacji obywatelskiej kobiety zdobyły wiedzę dotyczącą formalno-prawnych aspektów zakładania fundacji i stowarzyszeń. W efekcie spotkań warsztatowych powstała wirtualna FUNDACJA pn.: „Dajmy Radę” – organizacja pomocy matkom opuszczającym zakład karny. Dzięki doświadczeniu tworzenia organizacji pozarządowej uczestniczki mogły poczuć moc współdecydowania i realizacji pomysłów społecznych. Opanowały kwestie administracyjne zakładania organizacji.

To był niesamowicie twórczy czas i zupełnie nowe role dla naszych uczestniczek 🙂